תצוגת החומר

מועד אחרון למסירת ההצעות 

12 ביולי 2017,  שעה 20:00

תצוגת החומר תתקיים ב:
מלון מטרופוליטן, רחוב טרומפלדור 15-11 תל-אביב
ביום: שני , 3 ביולי 2017, בשעות 10:00 – 19:00

כתובת למשלוח הצעות: ת.ד. 16218, תל-אביב
טלפון: 03-5226294
טלפקס:03-5245088

tastps@gmail.com