תצוגת החומר

מועד אחרון למסירת ההצעות 

22  ינואר 2019,  שעה 20:00
 

כתובת למשלוח הצעות: ת.ד. 16218, תל-אביב
טלפון: 03-5226294
טלפקס:03-5245088

tastps@gmail.com